Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"

Veranderen is voorbij het begin komenHoe succesvol is het team?


Teamwork krijgt een steeds grotere positie in organisaties. Het bouwen aan zelfsturende teams is nodig om de klant nog beter te bedienen. Dit betekent dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden meer bij de medewerkers komt te liggen. Juist de collectieve betrokkenheid zorgt voor bereidheid zich actief in te spannen. Hoe krijg je daar snel beweging?

Inzet van de VITAMINE-scan levert een heldere diagnose op om beter te functioneren als team.
De scan bestaat uit een vragenset geordend op basis van 7 succesfactoren bij verandering. De samenstelling is gebaseerd op literatuurstudies over veranderbereidheid in organisaties. Waar veel instrumenten zich beperken tot het gehele team kijkt deze teamscan verder. Uniek kenmerk is dat de vragen ingaan op het functioneren van de individuele teamleden, het gehele team en de mate van leiderschap.
SITE BY VH