Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"

Wat kun je verwachten tijdens deze training?


Je krijgt een interventie methode aangereikt die je in staat stelt om in de praktijk direct toe te passen. Dit betekent dat je interventies kunt doen op die momenten dat een effectieve doorbraak in resultaten nodig is. Daarnaast zullen de inzichten van de Lean Doorbraak Methode je ook helpen om zelf meer energie, balans en productiviteit te realiseren.De Lean Doorbraak Methode is voor iedereen die met mensen en verandering te maken heeft.

Programma:


"Lean Cultuur - in korte duur!" heeft een duur van twee dagen en een terugkomdag. De terugkomdag is facultatief. Aansluitend kan een verdiepende training worden gevolgd van twee dagen, die de coachingsvaardigheden verder aanscherpt. De training wordt uitgevoerd zoals een praktijksituatie zich zou voordoen. Met andere woorden: je maakt meteen de verandering door die jij zelf of jouw doelgroep zou willen ervaren!

De training geeft antwoorden op de volgende vragen:
· Wat zijn de belangrijkste gebieden waar wij een verandering willen realiseren?
· Wat is de gangbare aanpak om die veranderingen te realiseren?
· Wat werkt er wel, wat werkt er niet?
· Wat zijn de denkbeelden die verandering zo stroperig maken?
· Waarom werkt 'gedrag veranderen' niet?
· Hoe kan de Lean Doorbraak Methode mij helpen om snel doorbraken te maken?
· Waarom werkt deze methode zo goed?
· Hoe kan ik aan de hand van de methodiek zelf ermee aan de gang?

4 stappen:
Stap 1: Creëer een inspirerende veranderambitie
Het eerste thema is je eigen 'uitdaging om te veranderen'. Je wordt uitgenodigd om jouw eigen ambities en uitdagingen op tafel te leggen. Wat hier belangrijk is, is dat je de eerste stap gaat maken: De Ambitie Stap. We gaan dieper in op het onderwerp, waarom deze uitdaging belangrijk is en hoe jij tegen ambities, doelen en uitdagingen aankijkt. Onderdeel van deze stap is dat wij een helder inzicht geven in achtergronden van de methodiek. We hanteren de Stoïcijnse inzichten bij een veranderende omgeving. Deze inzichten zijn bijzonder simpel en praktisch toe te passen. Niet alleen in een veranderende bedrijfsomgeving, maar zeker ook in de persoonlijke omgeving.

Stap 2: Waar je struikelt, gloort de oplossing
Na deze boeiende analyse volgt een tweede thema: Wat zou je moeten doen om de ambitie te halen of de verandering te realiseren? Nu komt ook het belangrijkste: Waar je struikelt, gloort de oplossing. We geven inzicht in de reden waarom verandering moeilijk is of niet lukt. Waar komen de weerstanden vandaan? Waarom hanteren wij weerstanden en in hoeverre zijn ze belemmerend om een nieuwe situatie te realiseren? De belemmeringen worden als hefboom gebruikt om veranderresultaat te realiseren. Je zult duidelijk zien welke gedachtenpatronen je op de handrem zetten en welke juist voor versnelling zorgen. De trainees gaan zelf uitgebreid oefenen om de werking van dit onderdeel te ervaren.

Stap 3: De kracht van je keuze is reuze
Tijdens dit onderdeel gaan we een transformatie maken van belemmerend naar bekrachtigend denken. Deze transformatie wordt gefaciliteerd met behulp van de 'stoelendans'. Dit is een werkvorm waar elementen van 'voice dialogue' worden toegepast. Het is verrassend om te zien hoe de kracht van keuze werkt. Je zult ervaren dat daadwerkelijke verandering een cognitief proces is dat in je hoofd plaatsvindt en niet in je hart. Zeer effectief!

Stap 4: Verandering benaderen vanuit een vakantiereis
Als je de eerste drie stappen hebt doorlopen, wordt het tijd om vorm te geven aan je eigen verandering.
Nu pas gaan we naar gedrag kijken. We gaan in op een groot dilemma: ja maar, hoe houden we dit vol? Er komt toch weer 'de waan van de dag'? Ook nu weer zit de oplossing in de manier waarop we onze keuze maken. Verandering ga je nu zien als een vakantiereis. Je hebt een inspirerende ambitie, de belemmeringen van een lange reis worden omgebogen naar bekrachtigingen en je weet zeker dat je aankomt. Het gebruik van deze en andere metaforen zijn een rode draad in onze aanpak: Praktisch en effectief toe te passen.

De terugkomdag (facultatief)


Via een helder didactisch stappenplan, ga je na de training zelf de methodiek in de praktijk brengen. Daarvoor krijg je opdrachten mee. Die worden behandeld tijdens het terugkommoment. We staan uitgebreid stil bij de ervaringen die je hebt opgedaan met het toepassen van de methode. Vervolgens pakken we die zaken aan, die je in de praktijk bent tegengekomen. Na de training ben je in staat de Lean Doorbraak Methode door te voeren. Je kunt collega's bewustmaken van, en hen activeren om, hun denkbeelden te transformeren bij hun eigen veranderissues. Medewerkers zullen sneller resultaten boeken ten aanzien van het gewenste 'Lean'-gedrag.
De terugkomdagen worden in overleg gepland.

Wat neem je mee naar huis?


Wij bieden je middels deze training een praktische en effectieve methode aan die je inzichten verschaft in effectieve cultuurverandering en die je helpt om snelle cultuurverandering te realiseren. Niet alleen in je eigen leven, werk en privé, maar je kunt de methode ook toepassen om samen met teams een breed inzicht in effectieve verandering te realiseren. Door deze aanpak te hanteren, heb je een tool in handen waar jijzelf en het gehele bedrijf voordeel bij heeft.

Bevlogen trainers


Deze training wordt gegeven door Frank van der Laan. Hij gaat op inspirerende wijze de confrontatie aan met de dagelijkse routine en met dat wat de verandering frustreert. Zowel privé- als werksituaties neemt hij mee in het denkpad en ontsluit in korte tijd de capaciteit die jij en je medewerkers in zich hebben, om grote ambities waar te kunnen maken.

Investering


De kosten van deze 2 daagse training bedragen € 995,-.
De training is ook op maat 'in company' voor uw team, afdeling of bedrijf te organiseren. Of,..als inspiratiesessie ('kickstart, 'doorstart', 'eindspurt').

Kennismaken met de Lean Doorbraak Methode


Via deze link kan je de White paper over effectieve verandering downloaden. De White Paper, beschrijft de filosofie, de inzichten en de basis. Wil je info over onze 'in company' programma's stuur ons dan een mail
SITE BY VH