Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"

Sales


Voor wie bestemd:
Verkopers | Adviseurs |Salesmanagers | Consultants | Accountmanagers | Service & support-medewerkers

Professionele interesse


Hoe houden we grip op het besluitvormingsproces bij de klant en hoe gaan we daar effectief mee om?
Een echte verkoper wil weten wat de klant beweegt. Dit vereist een professionele interesse om tot de juiste resultaten te komen. Zeker als het gaat om intensieve salestrajecten is tact, timing en de juiste focus een must. Niet eenvoudig in een tijd dat er ook bij de (potentiele) klant voortdurend veranderingen aan de gang zijn.

Communicatiekracht & strategische stappen zetten


Deze training ontwikkelt de communicatiekracht van de verkoper door over de horizon te kijken en te ontdekken welke strategische stappen nodig zijn om te komen tot een relatie die ook in jaren vast te houden is.
De training geeft de ankers om aan de hand van een uitgebalanceerd stappenplan de juiste verbinding met klanten aan te gaan.
Dit slaagt als de adviseur zo authentiek mogelijk is, en zichzelf daarin heel goed kent. Dat vereist een training die uitgaat van de persoonlijke stijl en het karakter van de adviseur zelf en die in het bijzonder kijkt naar de eigenschappen van luisteren, vragen stellen, presenteren en afsluiten.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

Hoe werk je vanuit de visie en doelstellingen van de klant?
Hoe breng je structuur aan in een strategische verkoopaanpak?
Hoe bepaal je de huidige en gewenste situatie?
Hoe stel je samen met de klant de verbeterpunten en prioriteiten vast?
Hoe krijg je inzicht in beïnvloeders en beslissers?
Hoe 'laat je kopen' in plaats van 'verkopen'
Hoe maak je gebruik van psychologische processen in het verkoopgesprek?
Up- & Crossselling
Hoe verkrijg je acceptatie voor voortgang?
Hoe ga je om met weerstanden en interne ?politiek??
Hoe veranker je het plan bij de klant?
SITE BY VH