Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"

Lean Management


Lean managen betekent in de eerste plaats beter voldoen aan de verwachtingen van uw externe of interne klant (hoge kwaliteit, correcte kosten, betrouwbare levertermijn). Concreet betekent het de manier van werken in uw omgeving aanpassen, zodat deze klantverwachting op de meest efficiënte manier invulling krijgt.

Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd gaat, maar naar welke keuzes met succes snel te realiseren zijn. Dit kan door mensen echt te betrekken, hen eigen verantwoordelijkheden te geven en een open dialoog aan te gaan.

Bovenstroom & Onderstroom


Wij richten ons op het inzetten van de juiste processen en een cultuur waar continue verbetering de uitdaging is. De (nieuwe) processen en het beleid vormen 'de bovenstroom', de cultuur en de medewerkers 'de onderstroom'.
Ons specialisme ligt in het creeren van de optimale balans tussen beide stromen door gebruik te maken van de 'Doorbraak Methode'.

Wat levert 't op:

>

Inzicht krijgen in je eigen rol als manager bij een verbeterprogramma

>

Binnen het team snel en effectief verandercommitment realiseren

>

Meteen alert zijn op de gevolgen van verandering binnen je organisatie

>

Direct sturen op kwaliteitsaspecten in het team gericht op voortgang en verbetering

>

Remmende krachten bij verandering signaleren en deze snel bijsturen

>

Dreiging van 'verlies' voor medewerkers omzetten in voortgang en creatie

>

Benutten en inzetten van ieders kwaliteiten en ambities bij nieuwe processen

De aanpak brengt kwantiteit en kwaliteit bij elkaar door processen aan talent en capaciteit te koppelen.

Lean Thinking


Lean gaat over het vermijden van verspilling en continu verbetering van waardestromen. In wezen een principe uit de productieomgeving maar ook op vele andere gebieden te gebruiken, zoals bij uitvoeringsorganisaties, (semi)overheid, zorginstellingen etc..

Lean Thinking is gebaseerd op de volgende principes:
1. Definieer waarde vanuit het perspectief van de klant
2. Begrijp het huidig proces, identificeer waar de waarde en de verspillingen zitten in het huidige proces.
3. Elimineer de verspillingen.
4. Voldoe aan de verwachtingen van de klant.
5. Verbeter en versnel de werkstroom in de opvolging van activiteiten (ketenmanagement).
6. Balanceer het werk over de verschillende activiteiten.
7. Verbeter continu en streef perfectie na.

Processen die geen waarde toevoegen kun je zien als verspilling.
De bronnen van verspilling worden opgespoord via value stream mapping. Dat houdt in dat middels een stroomdiagram in kaart wordt gebracht welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen en welke niet. Het doel is vervolgens, om de waardestroom zo effectief mogelijk te maken. Om dat voor elkaar te krijgen wordt (naar keuze) gebruik gemaakt van visueel management door vanuit praktijk prestatieverbetering in kaart te brengen. Focus ligt o.a. op stijging van de sales, hogere klanttevredenheid, kortere gesprekstijd, etc.
Dit wordt gedaan door van elkaar te kunnen leren, het verbeterpotentieel op te sporen en het effect van procesverbetering in kaart te brengen.

SITE BY VH