Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"

Lean en verandering


Onze programma's zijn een logische aanvulling op de Lean Filosofie. We bieden praktische tools om teams en medewerkers in de veranderstroom snel blijvend te begeleiden en te stimuleren. Procesverandering, lean-implementatie en klantgerichtheid gaat over dynamiek en verandervaardigheid van mensen. De vraag is hoe je snel beweging krijgt en op welke manier je de kwaliteiten van alle betrokkenen maximaal kunt benutten.

Niet gedrag maar overtuiging over verandering managen!


Verandering realiseren kan een moeizaam proces zijn: je doet een stap naar voren en twee stappen terug. Dat komt omdat het moeilijk is om oude patronen los te laten. Mensen kunnen wel hun gedrag en werkzaamheden herschikken, maar hebben altijd de neiging om onbewust oude, ingesleten routinepaden te bewandelen.
De focus in veranderingsprocessen dient daarom te verschuiven van 'gedragsverandering' naar het helder maken van de denkbeelden die mensen hebben over hun eigen rol bij verandering. Versnellen die denkbeelden de noodzakelijke verandering, of zetten ze de verandering juist op de handrem? Waar kiezen we voor? Veranderen is een keuze en die keuze is een essentiële succesfactor.

Lean Doorbraak Methode


We hebben hiervoor een effectieve verandermethode ontwikkeld: de Lean Doorbraak Methode (LDM). .
Het is een simpele aanpak, waarmee je belemmeringen aanpakt die veranderingen in de weg staan, en snel tot resultaten komt. Dat kan op elk moment in je leven. Aan de basis ligt de Stoïcijnse Filosofie, die al 2300 jaar oud is. Het intelligente van de methode is de cognitieve grondslag: iedereen met een gemiddeld IQ en een normale motivatie kan het toepassen. Opvallend is dat de verandering niet vanuit je hart, maar vanuit je hoofd komt. En dat je snel resultaten kunt boeken.
De stappen laten zien dat het gaat om de bron van het denken: enerzijds de denkbeelden die mensen hebben ten aanzien van hun 'eigen bijdrage', anderzijds het gedrag van 'de ander' en hun beeld van 'de situatie'. Inspiratie in plaats van irritatie, gebaseerd op het maken van keuzes. En keuzes maken kan iedereen. De methode wordt in de praktijk als zeer bruikbaar ervaren.

Meer weten, lees hier over het Programma
SITE BY VH