Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"

Veranderen in stroomversnelling


De training 'Lean Cultuur-in korte duur!' is een logische aanvulling op de Lean Six Sigma Trainingen. Dit inspirerende programma biedt praktische tools om teams en medewerkers in de veranderstroom snel blijvend te begeleiden en te stimuleren. Procesverandering, lean-implementatie en klantgerichtheid vragen immers om verandervaardigheid van mensen. De vraag is hoe je snel beweging krijgt in een team en op welke manier je de kwaliteiten van alle betrokkenen maximaal kunt benutten.

Niet gedrag maar overtuiging over verandering managen!


De focus in veranderingsprocessen dient te verschuiven van 'gedragsverandering' naar het helder maken van de denkbeelden die mensen hebben over hun eigen rol bij verandering. Versnellen die denkbeelden de noodzakelijke verandering, of zetten ze de verandering juist op de handrem? Waar kiezen we voor? Veranderen is een keuze en die keuze is een essentiële succesfactor.

De training "Lean Cultuur - in korte duur!"


We hebben hiervoor een effectieve verandermethode ontwikkeld: de Lean Doorbraak Methode (LDM). De methode beantwoordt de vraag hoe je snel beweging krijgt in een team en op welke manier je de kwaliteiten van mensen maximaal kunt benutten. Het is een aanpak om veranderingen snel te realiseren. Deze methode wordt middels een training en intervisie overgedragen aan management dat met verandering te maken heeft.

Verandering realiseren kan een moeizaam proces zijn: je doet een stap naar voren en twee stappen terug. Dat komt omdat het moeilijk is om oude patronen los te laten. Mensen kunnen wel hun gedrag en werkzaamheden herschikken, maar hebben altijd de neiging om onbewust oude, ingesleten routinepaden te bewandelen.

Het is een simpele aanpak, waarmee je belemmeringen aanpakt die veranderingen in de weg staan, en snel tot resultaten komt. Dat kan op elk moment in je leven. Aan de basis ligt de Stoïcijnse Filosofie, die al 2300 jaar oud is. Het intelligente van de methode is de cognitieve grondslag: iedereen met een gemiddeld IQ en een normale motivatie kan het toepassen. Opvallend is dat de verandering niet vanuit je hart, maar vanuit je hoofd komt. En dat je snel resultaten kunt boeken.

De stappen laten zien dat het gaat om de bron van het denken: enerzijds de denkbeelden die mensen hebben ten aanzien van hun 'eigen bijdrage', anderzijds het gedrag van 'de ander' en hun beeld van 'de situatie'. Inspiratie in plaats van irritatie, gebaseerd op het maken van keuzes. En keuzes maken kan iedereen. De methode wordt in de praktijk als zeer bruikbaar ervaren.

Voor wie is deze training bestemd?


De training "Lean Cultuur - in korte duur!" is bedoeld voor een ieder die betrokken is of zich betrokken voelt bij cultuurverandering en Lean implementaties. Met name operationeel management, HR-managers, consultants, coaches en projectmanagers zullen grote meerwaarde van deze training ondervinden. Zeker als er veel onrust is geweest, snelheid geboden is bij een verander/verbetertraject, of als er belangrijke ambities of doelen gerealiseerd moeten worden.

Meer weten, lees hier over het Programma
SITE BY VH