Lean Cultuur

"...ALS VERANDERKRACHT DE UITDAGING IS!"


Verandering versnellen!


Een Lean cultuur streeft perfectie na door continue verbetering. Maar lukt het makkelijk om iedereen daarin mee te krijgen? Hoe bouw je een collectief om nieuwe processen in te richten zonder dat medewerkers dit ervaren als een 'verlies' ?
Bij verandervraagstukken kijk je naar organisatie, structuur en veranderpotentieel van mensen. Daar laat zich een patroon zien, of eigenlijk meer een diagnose.
Is het ambitieniveau wel hoog genoeg, zijn we te traag, te weinig ondernemend?.
Klanten zeggen: "Je zou veel meer kunnen zijn".
De vraag dient zich aan: gebruiken we als organisatie het volledig potentieel.
Immers, bij verandering gaat het niet om het vermogen te veranderen, maar de belemmeringen die mensen zien of opwerpen om te veranderen: 'het onbenutte verandervermogen'.
Kortom, hoe krijg je daar beweging in?

De onderstroom boven


Verandering in organisaties vraagt niet alleen kennis van de "bovenstroom" waarbij structuur, nieuwe processen en taken opnieuw worden ingericht. De "onderstroom" in organisaties toont de beweging van medewerkers, de veranderbereidheid, en de ingesleten gedragspatronen. Zij bepalen de dynamiek en het resultaat van de nieuwe koers. Juist het leiding geven aan deze gebieden wordt vaak te laat in het verandertraject onderkend. Veel veranderprocessen blijken dan ook niet succesvol. De Lean Doorbraak Methode laat zien hoe je tijdens een verandertraject deze onderstroom kunt voorspellen door interventies in te zetten om te schakelen op belemmerende denkbeelden van medewerkers en snel belangrijke ambities en doelen als team kunt realiseren.
Met de Lean Doorbraak Methode kies je voor een aanpak die voor iedereen inzichten biedt om een verandering blijvend in de versnelling te krijgen.

Onze diensten


>

Quickscan veranderpotentieel teams & management

>

Trainen management in de Lean Doorbraak Methode met incompany programma's

>

Consultancy en interim management bij lean-implementatie & verandertrajecten

>

Verzorgen 'Kick Off- en Doorstartsessies' in het activeren en inspireren van medewerkers

Naast (open) trainingen en workshops bieden wij o.a. in samenwerking met UNC Plus Delta, interne begeleiding aan om de methode binnen de organisatie te borgen.

De Lean Doorbraak Methode is onlangs in boekvorm verschenen bij de Hogeschool Rotterdam. Daar zijn wij bijzonder trots op! Een eervol bewijs dat deze aanpak door het hoger beroepsonderwijs wetenschappelijk wordt erkend bij veranderprocessen.


Informeer gerust naar de mogelijkheden voor jouw team of organisatie.
Lees hier meer.
SITE BY VH